<"Internal">


jeśli po wpisaniu adresu zamiast wiersza wyświetla się komunikat:

Internal Server Error

Please contact the author

najbardziej prawdopodobne jest, że w wierszu
<"internal"> umieszczone są nieprawidłowe dyrektywy. wszelkie
zmiany konfiguracyjne muszą być przeprowadzane bez autora
a bez <"internal"> niestety nie można ustawić autoryzacji dostępu
do zasobu. linie typu adres_<"internal">_glich i podobne,
spowodują wyświetlenie powyższego komunikatu o błędzie.

rozwiązanie tego problemu nie leży w interesie <"internal">
a próby usunięcia z niego tylko niedozwolonych dyrektyw,
może mieć wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu.