__/

wyświetla coś w wierszu

_;">__/
               \__je
                   \__go
                           \__ wysokość = "/je/d/ny/"
                              \__ szerokość = "/e/dy/na/" 
                                \__ długość = "/ed/no/ść/"
__/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz