)))


mała
        głowica klasy zwartej obsługi akcji
        klasyfikuje strefy identyfikatorom ciała
        wylogowaniem klas metody metodą formularza
                                                                          posta 
                                                  typuje określenie ukrytego wejścia
              nazwa akcji eliminuje wartość
              tworząc opakowanie
                                       klasę pojemnika
                                                 eliminuje
                                       słabość karty tworząc
                           słabość wyłącznika
           jeden cel odbioru 
           eliminuje
           klasę wyłączności
                                    klasyka ukrytej mierzei
                                    ukrywa maszt głowicy

rozszerzenie aktu w kierunku pojemnościowym
typowego rozwarstwienia wykazów aktów w menu
głowic rozprzestrzenionych punktów pasywnych menu
selekcjonuje sekcję głowic przełącznika kliknięć 
obraz głowic rozszerzonego aktem przycisku strzałki
intensyfikuje rachunek za wyłączność fałszywych powrotów

                              wsteczne akty klas głowic rozwarstwionych przyciskiem
                       nie obsługują zwartego rozszerzenia aktu identyfikatora
                klasy głównej kart sfer czułości
                klasy głównej kart granic uległości
                klasy kart strzałek ciał agresji
                klasy kart docelowych wartości wdrożenia

                                                                                  głowic głowa cała

                                      ))))))))))))))))))))))))))))
                                                )))))))))))
                                                    )))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz