[


zalogowany] = '';

   prawidłowo] = stworz_on] 
                  = obcy delikatny('')]
           ustawia_słowa] = ''; pasażer_idiota]
                                                         = prawo użytkowania]


    hasła] =
               on_nadawca] = nieomyl_on]

                                      =geograficz] = fizycz]

urodz_on] = '';

          ma_sex] = '';[za] 
               w[o]/do] = wy_szukany]

''''
nie sprecyzowany]
               poryw radości]
                           ___________szyfrowany]
                                                          __________/'] = '';]]]''''''''

___________przystęp gniewu]

= ''; 

on_wielokrotnie linkowany

w harmonogramie_żądania]
autentyczności]
po zmianie opcji] = realny
            ';
              "'          interes] = '';
                             '''[w]''''
                             kategorii
                              '] = '';

              ma_administratora] 
                               masy]
                                                /

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz