osiem wersów wiersza / podczas próby publikacji w internecie / zostały„zinterpretowane” przez maszynę 
/ wyciekiem kodu drzewa składni /nie wnikam czy to znak, błąd czy prowokacja))) 
/ kopiuję i wklejam do programu / interakcyjna obwiednia (narzędzie)
/ obiekt docelowy w fazie metamorfozy