Środowisko


los = ix barwny - ikona wyrównawczy / /nie pomogło złożyć
losy = to nic - bezbarwne - kukiełki - i kompo - wytrychy - komponenty szumu
/
serc = / / tomy su / tr /a / ty / im / pleksa - wzór [W35W] jak gry na halt bez głosu
serca / / brunatne /w brodawach trupa = ”pumeksy” klassyczy = ”es soses”
/
aktywny widowiskowo - domowy kontakt - aktion ot - unix - bezbarwny
utleniaczem tłumi - bludrony - deflaty ot - ui - teltipsy astrale zdobione
/
one - klik = reprezentant falsyfikat teorii = głosu - klik = tonowy i w kurw
on - przeciw knotom dresiarzy - aktywu = prowładzy - domowego chłodu
/
dotykają teatralne modele - dren = gra role = ”dzwony” / /pan grypsu - unik
nietyka - ikonem - styka / /mi w klasykę = ką - uniwersum - butem i kop/em
/
yto - uniwersalne - but i kop i ce - grup - ce not twardy - dodo
do tego - wsiok - w spa - niała (?) gra
/
grupa / deflat w kilku radośnie = oni false: z buta / - - >; |
/
:....*---
....?/