selektora kostki/ polecenia/ każdej metody/ kodu do kodu/ pozornie dotyczy wnętrza/ aż do czytnika zmian/ wyobrażonych/ taka możliwość zrozumienia/ jak ilości miejsc do weryfikacji/ celowości odsyłaczy logicznych do/ stron i definicji całości przestrzeni na/ resztkach dysku porządkuje/ nic co jest niczym