SięPrzepisywanie


Inspiracja: performarte1 - bruno neiva - marco giovenale

Przepisywanie się przez brak ciągłości i kosekwęcji.....doświadczenie, fragmentaryczność, nie tworzę linii.....powierzchnia nie tworzy całości, nie lepię się do sporadycznych oglądów.....głębia nie kryje się w mojej naturze......

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz