wiersz zmyślony

n  i  e  p  a  t  r  z  n  a    m  n  i  e  n  i  e  m  a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz