Włeb Wyświetla Wszystko

na rynek pa.ra.norm widok me-ty zwykły zwał.....trzeba postrzegać prościej jeszcze nie tak
celowy układ.....projekty modele zakładki.....zablokowane.....nie zgadza się.....świadomie
powtarza powtórki podkłada skrawki.....nic nowego ale czy musi mu s.....i.....k.ombinacje nic w
prost.....jakby w prost to taka muza......tyle tu przykładni solo.....inter-astro mocne zwroty nic
bez znaku jakby znak równo znaczyć miał wyznacznik on w prost-y nieprawdopodobny post- oczy.....w.....y.....
i.....styl.....ustanawia się publikując zakłócenia obłoku rozpędu rozmycia lokalizacji wymusu
wy
      mu
            s.....zumi
                u.....mi
                        mi ku zwykłym układom komplikacji zapisu podglądu wyświetla strony na dotyk
w paranoiczny związek wymowy i postrzegania wykładni kundla sikającego z drzewa i opony
wystrzelone przez dozorcę.....dbać o wymowę slajdów..... wbijać transparenty pałą spacji
między uderzeniami meta-trzasku (rozkręca się) reprodukowanej grzmotni premyślowego w.....
w.....
      w.....
            uda
                    wa
                         nie
                               że bez
                                       .....w.....
                                             nie mo
                                                      żna
                                                            na
                                                                terytorium udostępnionego nadużycia.....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

dryf
.....
....
...
..
.
......r......z........e...c...........z..........y....... dryf

wi..... s..... ty..... Strumień to obszar nie zrozumienia i
braku możliwości rozróżniania relacji niemożliwych do
określenia między mitów niby badawczych
stosunków nie zdobytych..........c.......z.....y..... dryf
............r.....z.....e.....c...z......y.......
w.....i....s.....ty.........możesz..... chcesz
domagać się ciągłego dotyku
gdy on-ja współczesny to meta-konkret to.....te.....no.....
super cyber to.... te.... no......
nie świadome dzieło
anty stylu bytu określenia potrzebności
demontażu symptomu odpadu doznania
pretensjonalnego dozoru władzy infekcji w
łożysku rewolty i sprzeciwu konkretu bez
przekazu.....u.....u.....o.....o.....y.....y.....
......i upieprzy trzy po trzy.....
.....
....
...
..
.
.
.
.
.
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz