teksty

ryba w piachu


w sześcianie niebo (nie ma możliwości)

masz prawo zachować milczenie...

Przepisywanie się przez Oda do młodości Adama Mickiewicza